ION Leadership

Event Date: 13/12/2016 - 13/12/2016

ION leadership

Pwy ydyn ni?

Tîm o arbenigwyr busnes ac entrepreneuriaid sydd ag enw da am greu cyfleoedd datblygu sy'n newid bywydau ar gyfer perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, rheolwyr a phobl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau ac sydd eisiau codi eu safon, dod yn arweinwyr rhyfeddol, datblygu busnesau cynaliadwy a chyfoethogi bywydau eu cyflogeion.

Wedi'i achredu gan y Sefydliad ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a Swyddfa Safonau CPD, mae ION leadership yn opsiwn uniongyrchol ystyrlon yn lle rhaglenni hyfforddi mwy traddodiadol.

Mae ein tîm o Arbenigwyr Datblygu Arweinyddiaeth yn creu amgylchedd ble mae arweinwyr yn cael eu hysgogi i ragori ar eu potensial, sbarduno arloesedd, datblygu cynlluniau i warchod eu gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol a dysgu oddi wrth eu cydweithwyr mewn cymuned arweinyddiaeth sy'n prysur ehangu ac yn mynd yn fwy uchelgeisiol.

Beth mae'n ei gynnwys?

Yn seiliedig ar yr egwyddor o gymryd diwrnod o'r busnes bob mis i weithio ar y busnes, mae rhaglen arwain twf ION yn cynnwys dim ond naw diwrnod dros 7-8 mis yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Drwy gyfuniad o ddysgu profiadol, dosbarthiadau meistr, hyfforddiant busnes ac arferion adlewyrchol, bydd y rhaglen hon yn cyflwyno cyfranogwyr i dechnegau sy'n sbarduno arferion gwaith ac ymddygiad perfformiad uchel, gan roi pwyslais penodol ar arwain yr hunan ac arwain eraill a galluogi unigolion i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n rhoi hwb pellach i gynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliadau.

Mae llefydd ar y rhaglen drawsnewid hon yn werth mwy na £6k ond oherwydd cefnogaeth ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, mae'r prisiau'n dechrau o ddim ond £1195 (sy'n llai na £150 y dydd).

Pwy sy'n gymwys i elwa o'r cyllid sydd ar gael gan yr UE?

  

-          Perchnogion, cyfarwyddwyr, rheolwyr a phobl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau

-          Cwmnïau bach, canolig a mawr neu fentrau cymdeithasol                 

-          Byw neu'n gweithio yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru

Hyn i gyd - a mwy!

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus a chyflwyno dau aseiniad, mae arwain twf ION yn arwain at gymhwyster Lefel 5 y Sefydliad ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Dyfarniad Credyd gan Brifysgol Abertawe a hefyd hyd at 77 awr o DPP (a achredir gan https://www.cpdstandards.com/)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy fynd i www.ionleadership.co.uk

NEU OS YW'N WELL GENNYCH CHI:

Ffoniwch ni ar 01792 606738

 


ID: 144 Adolygwyd: 28/11/2016