Bysters troseddau a gwyddonwyr gwallgof yn pweru llwyddiant y 'Big Bang'

Cllr lloyd

Bysters troseddau a gwyddonwyr gwallgof yn pweru llwyddiant y 'Big Bang'

Roedd Canolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro yn falch unwaith eto o gynnal digwyddiad 'Big Bang' Sir Benfro.

Nod 'Big Bang' yw cyflwyno pobl ifanc i'r cyfleoedd gyrfa cyffrous sy'n agored iddyn nhw trwy astudio pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Roedd 'Big Bang' eleni eto'n llawn dop, gyda 250 o fyfyrwyr yn mynychu amrywiaeth o arddangosfeydd a sioeau.

Roedd y gweithdai yn cynnwys cyflwyniadau ar rocedi aer, amser, ffiseg gronynnau a phlanetariwm digidol awyr y nos.

Roedd cynrychiolwyr Heddlu De Cymru wrth law gyda PCSO Adam Thomas yn siarad trwy'r wyddoniaeth sydd y tu ôl i olion bysedd.

Dangosodd 'Science Made Simple' i'r myfyrwyr sut y gall peirianwyr 3D argraffu cymal clun newydd, cadw ein cyrff ar ôl marwolaeth yn ogystal ag archwilio nodweddion balwnau a swigod.

Fe wnaeth y plant hefyd adeiladu cerbydau ynni haul a gwnaeth Jaguar 2D ddychwelyd i rasio ei geir CO2 i lawr trac 20 metr.

Fe wnaeth gweithdy newydd eleni gan 'Mad Science' olygu bod myfyrwyr wedi troi i fod yn dditectifs gwyddoniaeth, gan ddilyn cliwiau i ddod at ddiweddglo rhew sych dramatig.

Cyflwynodd y stondinau gan brifysgolion Abertawe ac Aberystwyth y plant i robotiaid, realiti rhithiol a breichiau hydrolig.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, y Cynghorydd David Lloyd, a oedd hefyd yn bresennol: "Unwaith eto, mae 'Big Bang' wedi bod yn gyfle gwych i'r plant edrych ar y ffyrdd y mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael ei ddefnyddio yn y byd go iawn.

"Mae'n ddigwyddiad sy'n rhoi'r pleser o'r mwyaf i mi ei fynychu.

"Mae'n dangos sut, trwy ddilyn gyrfaoedd yn y pynciau hyn, y gallant hwy eu hunain fod yn gysylltiedig â hyrwyddo technoleg a darganfod gwyddonol."

Dywedodd Michelle Francis o Ganolfan Arloesedd y Bont: "Rydyn ni wrth ein boddau gyda niferoedd gwych eleni. Roedd darparu ar gyfer y digwyddiad yn 2018 ychydig yn fwy heriol na blynyddoedd blaenorol gan fod swyddfeydd a gweithdai Canolfan Arloesedd y Bont bron yn llawn gyda thenantiaid.

"Rwyf am ddiolch i'n holl bartneriaid a darparwyr gweithdai am eu gwaith caled a arweiniodd at brofiad dysgu gwych i ddisgyblion."

Mae Ffeiriau ‘Big Bang' yn rhan o raglen ledled y DU sy'n ceisio dod â gwyddoniaeth a pheirianneg yn fyw i bobl ifanc.

Trefnir ‘Big Bang' Sir Benfro fel partneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro a Chynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) a gefnogir gan Brifysgolion Abertawe ac Aberystwyth.

Capsiynau

Archwilio nodweddion swigod yn ‘Science Made Simple'.

Dangosodd PCSO Adam Thomas y wyddoniaeth y tu ôl i olion bysedd.

Y Cynghorydd Lloyd ar linell gychwyn y trac rasio 20 metr

bubbles police


ID: 195 Revised: 27/11/2018