Gwahoddiad i Ffair Swyddi mis Rhagfyr i ddysgu am brosiect CHP Valero

Event Date: 12/12/2018 - 12/12/2018

  Gwahoddiad i Ffair Swyddi mis Rhagfyr i ddysgu am brosiect CHP Valero

Mae Valero'n cynnal y ffair swyddi yn Noc Penfro ar ddydd Mercher 12fed Rhagfyr ar y cyd â Fluor Limited, Prif Gontractwr Rheoli'r prosiect. Bydd cynrychiolwyr Valero a Fluor wrth law i egluro mwy ynghylch y prosiect ac amlinellu rhai o'r cyfleoedd gwaith i bobl leol yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd mynychwyr yn gallu dysgu sut i gofrestru eu diddordeb mewn swyddogaethau arbennig.

Bydd amrywiaeth o sefydliadau gyrfâu a sgiliau'n bresennol hefyd i gynnig cyngor a chymorth i'r rhai â diddordeb mewn swyddi yn y sector ynni, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Danny Fellows, ECITB, Cymunedau am Waith a Mwy, Gweithffyrdd +, Providence Training, Coleg Sir Benfro, Canolfan Byd Gwaith, Gyrfa Cymru a Phartneriaeth Ranbarthol Dysgu a Sgiliau De-orllewin a Chanolbarth Cymru.

Bydd prosiect £127 miliwn Valero ar gyfer uned 45 megawat yn darparu pŵer i'r burfa, yn ogystal ag atodi galw'r burfa am ager, a hwn yw'r prosiect cyntaf i gael caniatâd cynllunio fel proses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Meddai Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus y Burfa "Mae'r prosiect Uned Gwres a Phŵer Cyfunedig yn fuddsoddiad sylweddol yn economi Sir Benfro ac, yn ystod y cyfnod adeiladu, byddwn yn ceisio llenwi nifer cyfyngedig o swyddi. Yn y ffair swyddi hon bydd ceiswyr gwaith â diddordeb yn gallu dysgu mwy am y prosiect a'r mathau o swyddi sydd ar gael - o beirianneg sifil ac adeileddol i swyddi trydanol a swyddfa."

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 12fed Rhagfyr yng Nghanolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro rhwng 9:00am a 12:00pm.

I fynychu, cofrestrwch ar gyfer yr achlysur trwy ddilyn y ddolen hon neu ymweld â gwefan Eventbrite a chwilio ‘Jobs Fair for Valero Pembroke Refinery CHP Cogen Unit'.

Diwedd.

Nodiadau i Olygyddion

Yn y llun: Purfa Valero Penfro

Darlun hefyd ynghlwm fel jpg.

Ynghylch Valero

Bydd prosiect £127 miliwn Valero ar gyfer uned 45 megawat yn darparu pŵer i'r burfa, yn ogystal ag atodi galw'r burfa am ager, a hwn yw'r prosiect cyntaf i gael caniatâd cynllunio fel proses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015. Ar ei anterth, bydd y prosiect yn creu tua 220 o swyddi adeiladu gyda disgwyl i waith ddechrau yn chwarter cyntaf 2019.

Purfa Penfro Valero yw un o gyflogwyr blaenllaw de Cymru ac mae'n un o burfeydd mwyaf, a mwyaf cymhleth, Ewrop. Mae Valero Energy Ltd, un o is-gwmnïau Valero Energy Corporation, yn marchnata tanwydd yn y DU ac Iwerddon dan frand Texaco gyda rhyw 850 o orsafoedd petrol Texaco yn y DU a 230 yn Iwerddon.

Trwy ei is-gwmnïau, mae Valero Energy Corporation yn wneuthurwr a marchnatwr tanwyddau cludiant a chynhyrchion petrocemegol eraill yn rhyngwladol. Mae is-gwmnïau Valero'n cyflogi tua 10,000 o bobl, a'i asedau'n cynnwys 15 o burfeydd petroliwm gyda gallu cyfunol i drin tua 3.1 miliwn casgen y dydd, 11 o weithfeydd ethanol gyda gallu cyfunol i gynhyrchu 1.4 biliwn galwyn y flwyddyn a menter ar y cyd yn cynhyrchu disel adnewyddadwy. Trwy is-gwmnïau, Valero yw perchennog partner cyffredinol Valero Energy Partners LP (NYSE: VLP), prif bartneriaeth gyfyngedig ganolig. Mae rhyw 7,400 o fannau gwerthu gyda'n henwau brand arnynt yn y Taleithiau Unedig, Canada, y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae Valero'n gwmni Fortune 500 seiliedig yn San Antonio. Ymwelwch ag www.valero.com i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch â:      Stephen Thornton, PGPA Penfro, 01646 649283, stephen.thornton@valero.com


ID: 196 Adolygwyd: 11/12/2018