GWERTHWCH FWY DRWY FARCHNATA’N DDIGIDOL

Event Date: 23.05.2019 - 23.05.2019

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata

mwy effeithiol ar-lein.

Byddwn yn dangos sut i ddefnyddio marchnata

ar-lein i godi'ch proffil, denu cwsmeriaid newydd

ac ennill busnes newydd yn ein gweithdy am ddim.

Byddwch yn dysgu'r canlynol:

• Sut i ddenu eich marchnad darged

• Sut i ddatblygu strategaeth sy'n arwain at werthiant

• Awgrymiadau i'ch helpu i fesur dulliau sy'n gweithio

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-gwerthwch-fwy-drwy-farchnatan-ddigidol/

"Llawn gwybodaeth, cynnwys gwych ac wedi'i

gyflwyno'n dda"

"Roeddwn wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer o'r cwrs"

 


ID: 209 Adolygwyd: 1/5/2019