Cyflwyniad i Farchna ta Digidol

Event Date: 06/08/2019 - 06/08/2019

Ydych chi eisiau dechrau hyrwyddo'ch

busnes ar-lein ond ddim yn gwybod lle

i ddechrau?

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy

effeithiol ar-lein. Yn ein gweithdy am ddim,

byddwn yn dangos i chi'r pethau sylfaenol i'ch

helpu chi i greu ymgyrchoedd marchnata

ar-lein llwyddiannus er mwyn codi'ch proffil a

denu cwsmeriaid newydd.

Byddwch yn dysgu'r canlynol:

• Y pethau sylfaenol am farchnata digidol

• Sut i ennyn diddordeb eich marchnad darged

• Sut i gynnwys y cyfryngau cymdeithasol

"Llawn gwybodaeth, cynnwys gwych ac wedi'i gyflwyno'n dda"

"Roeddwn wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer ar y cwrs"

 

 https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-cyflwyniad-i-farchnata-digidol

/


ID: 213 Adolygwyd: 23/7/2019