Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Event Date: 19/09/2019 - 19/09/2019

Cost: Am ddim

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol ar-lein. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi'ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.  Dewch i'n gweithdy marchnata digidol wedi'i ariannu'n llwyr i ddarganfod sut.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged
  • Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau
  • Cyngor i'ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio
  • Integreiddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram ac LinkedIn i gynllun marchnata digidol
  • Defnyddio fyrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer
  • Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefannau gan ddefnyddio Google Analytics and Insights

Dywedodd 97% o fynychwyr bod ein cyrsiau o fudd i'w busnesau

"Addysgiadol iawn, cynnwys gwych wedi'i gyflwyno'n dda"

"Wedi mwynhau'r cwrs ac wedi elwa ohono"

Mae ein gweithdai yn rhan o becyn wedi'i ariannu'n llwyr o gyngor ac arweiniad TGCh ar gyfer busnesau yng Nghymru sy'n cynnwys: ymgynghoriad dros y ffôn, cyngor 1:1, adolygiad o wefan ynghyd â mynediad i'n hwb gwybodaeth ar-lein. Ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael rhagor o wybodaeth.

Edrych am cyflwyniad i Farchnata Digidol? Chwiliwch am ‘Cyflymu Cymru i Fusnesau Cyflwyniad i Farchnata Digidol'

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn nawr! Neu cadwch le drwy ffonio 03332 408329.

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-gwerthwch-fwy-drwy-farchnatan-ddigidol/

 

 


ID: 215 Adolygwyd: 13/9/2019