Galwch heibio i gael sgwrs am fusnes

Event Date: 02/12/2019 - 02/12/2019

Galwch heibio i gael sgwrs am fusnes

Ydych chi'n ystyried dechrau busnes? Neu ydych chi'n awyddus i gael help a chyngor ynglŷn ag ehangu eich busnes presennol?

Os ydych chi, beth am alw heibio i Ganolfan Arloesedd y Bont (SA72 6UN) ddydd Llun 2 Rhagfyr (10am-hanner dydd) lle bydd sawl sefydliad cymorth busnes wrth law i gynnig cymorth a chyngor.

Bydd y sefydliadau canlynol yn bresennol ac mae pob un ohonynt yn awyddus i'ch helpu chi a'ch busnes i lwyddo

•·         Busnes Cymru

•·         Banc Datblygu Cymru

•·         Rhwydwaith Menter Sir Benfro (PLANED)

•·         Cyngor Sir Penfro

•·         Loteri Sir Benfro

•·         Canolfan Busnes De-orllewin Cymru

•·         Cyflymu Cymru i Fusnesau

•·         Canolfan Cydweithredol Cymru

Nid oes angen gwneud apwyntiad - galwch heibio ar y dydd i drafod eich syniadau neu'ch problemau gyda'r gweithwyr cymorth busnes proffesiynol hyn.

Os nad ydych chi'n gallu bod yno ar 2 Rhagfyr, bydd y clinig galw heibio nesaf fore dydd Llun 6 Ionawr, ac yna ar fore Llun cyntaf bob mis.

Os na allwch chi aros tan y Clinig nesaf, ffoniwch:-

Tony Streatfield - Cyngor Sir Penfro - 01437 776166  tony.streatfield@pembrokeshire.gov.uk

Neu

Busnes Cymru - 03000 6 03000           www.businesswales.gov.wales

Cefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru


ID: 216 Adolygwyd: 26/11/2019