Galwch heibio i gael sgwrs am fusnes

Event Date: 13/01/2020 - 13/01/2020

Oes Gennych Chi Syniad am Fusnes?

Bydd arbenigwyr cymorth busnes wrth law i roi cyngor i chi ddydd Llun 13 Ionawr. Galwch draw rhwng 10 y bore a hanner dydd i Ganolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro, SA72 6UN am sgwrs anffurfiol ynglŷn â throi eich syniad yn gyfle busnes go iawn.

Dros wyliau'r Nadolig efallai i chi feddwl am syniad am fusnes newydd neu sut i ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd ar gyfer eich busnes presennol. Mae Clinig Galw Draw Busnes Sir Benfro yn gyfle i chi gyfarfod amrywiaeth o asiantaethau cymorth busnes.

Yn dilyn y Clinig Galw Draw Busnes cyntaf llwyddiannus iawn ym mis Rhagfyr mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i chi gwrdd ag arbenigwyr fydd yn rhoi cyngor ar

Ddechrau Busnes

Ariannu Busnes

Datblygu ac Arloesi mewn Busnes

Marchnata

Gwneud gwell defnydd o dechnoleg ddigidol

Dilyniant busnes a chynllunio olyniaeth

Os nad ydych chi'n gallu dod ar 13 Ionawr byddwn ni'n cynnal Clinig arall ym mis Chwefror

 

Gan Ddymuno Blwyddyn Newydd Dda a Llwyddiannus i chi yn 2020

Partneriaeth Cymorth Busnes Sir Benfro


ID: 217 Adolygwyd: 8/1/2020