Cyllid Sgiliau i Ddatblygu eich Busnes

Event Date: 23/01/2020 - 23/01/2020

Ydych chi'n edrych i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth eich gweithwyr? A fyddech chi'n hoffi gwybod pa gyllid sydd ar gael i wella sgiliau o fewn eich busnes?

Os ydych chi'n ateb YDW i'r naill gwestiwn neu'r llall hyn, yna gallwch gael rhagor o wybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr yng Nghanolfan Arloesedd y Bont, Penfro rhwng 8:15am - 10:00am. Bydd Grŵp Rhyngweithio Busnes Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau mewn partneriaeth â Busnes Cymru yn rhoi cyflwyniadau i chi gan Arweinyddiaeth ION, a thîm Sgiliau Llywodraeth Cymru. 

Mae Arweinyddiaeth ION wedi'i gynllunio'n benodol i helpu perchnogion, cyfarwyddwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr sy'n gweithio yn y sectorau preifat a thrydydd sector i wella eu sgiliau, tyfu busnesau cynaliadwy a chyfoethogi bywydau eu gweithwyr.

Mae canlyniadau wedi dangos bod cymryd rhan mewn rhaglenni arweinyddiaeth yn gallu sicrhau'r canlynol:

  • cynnydd amlwg mewn trosiant (26% ar gyfartaledd)
  • creu mentrau cynaliadwy sy'n gallu tyfu'n barhaus
  • arweinwyr busnes sydd wedi'u harfogi'n well gyda sgiliau a gwybodaeth wedi'u gwella
  • rhwydwaith gefnogol o arweinwyr sy'n parhau i gyfarfod, rhannu syniadau a gwneud busnes gyda'i gilydd

Mewn gwirionedd, mae'n drawiadol bod 97% o gynrychiolwyr wedi adrodd am yr effaith sylweddol arnynt a'r ffordd y maen nhw'n gweithio.

Bydd tîm Sgiliau Llywodraeth Cymru yn trafod y Rhaglen Sgiliau Hyblyg sy'n darparu 50% o gostau hyfforddi cymwys yn y meysydd canlynol:

  • Uwch Sgiliau Digidol
  • Sgiliau Allforio

Os ydych chi'n edrych i wella'r sgiliau yn eich busnes, bydd hwn yn bendant yn ddigwyddiad na ddylech ei golli. Archebwch eich lle nawr gan ein bod yn rhagweld y bydd y lleoedd yn llenwi'n gyflym.

Lawrence Humphreys

Swyddog Ardaloedd Menter / Enterprise Zones Officer

Busnes Cymru
Uned 14/15,
Heol Oldfield,
Parc Bocam,
Pencoed,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF35 5LJ

Ffôn 01656 868500

Business Wales
Unit 14/15,
Oldfield Road,
Bocam Park,
Pencoed,
Bridgend,
CF35 5LJ

Phone 01656 868500


ID: 218 Adolygwyd: 9/1/2020