Perfformio'n well na chystadleuwyr

Event Date: 13/02/2020 - 13/02/2020

Perfformio'n well na chystadleuwyr

Gall marchnata digidol fod mor syml neu mor soffistigedig ag y dymunwch. Byddwn yn dangos i chi sut i wneud y gorau o'ch gwefan, platfformau cyfryngau cymdeithasol a marchnata drwy e-bost.

Mae 91% o Fusnesau Bach a Chanolig yn cyfathrebu â chwsmeriaid ar-lein....

Felly, os ydych chi eisiau ennill mwy o fusnes, mae ein gweithdy Gwerthu Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol yn addas i chi.

Byddwch yn dysgu sut mae:

  • Dewis yr adnoddau cywir
  • Datblygu strategaethau
  • Ymgysylltu â'ch marchnad darged
  • Trefnu ymgyrchoedd
  • Cysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol
  • Defnyddio Dadansoddiadau a Mewnwelediadau
  • Mesur perfformiad

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/gweithdy-Marchnata-Digidol


ID: 220 Adolygwyd: 31/1/2020