BUSNESAU LLEOL YN CYNNIG ‘CWTSH' I WEITHWYR ALLWEDDOL SIR BENFRO

BUSNESAU LLEOL YN CYNNIG ‘CWTSH' I WEITHWYR ALLWEDDOL SIR BENFRO

  

               

Lansiwyd menter newydd yr wythnos hon i ddangos gwerthfawrogiad i 100 o weithwyr allweddol lleol drwy roi blwch anrheg iddynt o eitemau moethus, rhoddedig gan fusnesau Sir Benfro.

 

Nod y fenter, a sefydlwyd gan Sean Lade, perchennog busnes lleol, yw darparu mân bethau moethus, yn hytrach na hanfodion, i bobl leol, sydd angen ein cefnogaeth ar hyn o bryd wrth iddyn nhw weithio bob dydd i gynnal ein cymuned. 

 

Drwy lenwi'r blychau â chynnyrch lleol, nod Blwch Cwtsh yw arddangos y busnesau lleol gwych o amgylch Sir Benfro a helpu i ysbrydoli'r rhai sy'n eu derbyn i siopa mwy yn lleol yn y dyfodol. Bwriad Blwch Cwtsh yw cael llawer mwy o fusnesau lleol i helpu i'w cefnogi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

 

Meddai Sean, o Blue Tree Irrigation:

 

"Bu'r ymateb gan fusnesau lleol yn rhyfeddol, gyda llawer yn dod ymlaen i gyfrannu at yr achos a dangos eu gwerthfawrogiad o bopeth y mae ein gweithwyr allweddol yn ei wneud."

 

Hyd yn hyn, mae bocsys anrhegion Cwtsh wedi'u llenwi â nwyddau a chynnyrch lleol gan fusnesau, gan gynnwys Cwmni Bwyd Traeth Sir Benfro, Tan Y Castell, Fferm Upton a Fferm Chilli yn Sir Benfro ymysg eraill. Gyda chronfa gychwynnol o £5,000, bydd Blwch Cwtsh yn parhau i roi blychau allan hyd nes y daw'r arian i ben. Yn y dyfodol maen nhw'n bwriadu cynnig tanysgrifiadau Blwch Cwtsh ochr yn ochr â rhoi'r blychau moethus yn anrhegion i'n gweithwyr allweddol diwyd.

 

Caiff y 100 blwch cychwynnol a roddir allan eu penderfynu drwy enwebiadau ar eu tudalen Facebook (Blwch Cwtsh) ac Instagram (@Cwtshbox Cymru), a bydd enwau yn cael eu tynnu allan o het. Bydd y fenter anrhegion yn parhau hyd nes y bydd y gronfa i gyd wedi cael ei defnyddio.

 

Meddai Keith Adie o fusnes Fferm Upton, sy'n cyfrannu:

 

"Mae'n wych cydweithio gyda chwmni sy'n dod ag ychydig o gysur i'r bobl sy'n cyfrif."

 

Ac ychwanegodd Jonathon o Gwmni Bwyd Traeth Sir Benfro:

 

"Mae'n wych bod yn rhan o'r gwaith o ddathlu cynnyrch gwych Sir Benfro gyda gweithwyr allweddol yn Sir Benfro. Mae'n amser anodd i bawb ar hyn o bryd ac mae'n braf helpu lle gallwch chi, arhoswch yn ddiogel."

 

Cenhadaeth leol ydy Blwch Cwtsh sy'n credu y gallai pawb elwa o gael y ‘Cwtsh' Cymreig enwog. Mae Blwch Cwtsh yn gweithio gyda busnesau a chyflenwyr cynnyrch lleol i ddarparu darn o Sir Benfro i'r rheiny sydd angen cael eu hatgoffa eu bod yn bwysig yn ein cymuned a diolch iddyn nhw am eu gwaith caled. Mae Blwch Cwtsh yn teimlo'n angerddol dros Sir Benfro a'i phobl.

 

DIWEDD

  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

  

Sean Lade, Sylfaenydd

Ffôn: 07766636254

E-bost: hello@Cwtshbox.wales

www.Cwtshbox.wales


ID: 228 Revised: 21/5/2020