Ein Haelodau Presennol

  

 

 

 Bullock Logo

Bullock Consulting Ltd

Bullock Consulting is a dedicated dynamic practice covering South and Mid Wales, we offer an innovative approach to building services design and energy consulting, delivering practical and low energy solutions for the built environment.

As Chartered Consulting Engineers we have a vast experience in designing Mechanical & Electrical services for domestic, commercial and public buildings. We also specialise in Code for Sustainable Home assessments, Energy certification, BREEAM reports and SAP & SBEM calculations. www.bullockconsulting.co.uk

 

Hertel

Hertel is a leading international industrial services company. Today, about 10,000 professionals around the globe support the need of customers with a coordinated range of customized solutions centred around access solutions, insulation and corrosion protection

  

Gwasanaethau Technegol InSite

Tîm o beirianwyr hyddysg, dawnus yw InSite gyda phrofiad dylunio, gweithredu a rheoli sylweddol. Fel cwmni newydd a ddeilliodd o dîm peirianneg a rheoli blaenorol Purfa Aberdaugleddau rydym wedi rheoli safle COMAH gweithredol mewn swyddogaethau gweithredol, datrys problemau a chymorth peirianyddol.

Mae gan ein rheolwyr prosiectau profiadol hanes o gyflawni prosiectau cost isel, carlam gan ddarparu atebion creadigol a chost-effeithiol i broblemau a allai fod yn ddrud. Mae ein prosiectau wedi gwella perfformiad o ran defnyddio ynni'n effeithlon, allyriadau, diogelwch, perfformiad a chipio elw.

www.insitetechnical.com anfon e-bost atom yn info@insitetechnical.com neu ffôn +44 (0) 1646 689390

 

 Logo to follow!

Mackenzie Corporation

Information to follow

 

 Logo to follow!

Intelligent Trucking Solutions

Information to follow

 

 

 

Labordy Ddeintyddol Eastgate

Jon Phillips a sefydlodd Eastgate yn ôl yn 1989. Ers hynny tyfodd y labordy i fod yn un o'r labordai deintyddol mwyaf datblygedig yng Nghymru.

Rydym yn gweithio o'n labordy agored gwych ym Mharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro yn Noc Penfro. Dim ond tîm bach ydym, ond rydym yn taro ymhell uwchlaw ein pwysau. Rhyngom oll, mae gennym lond gwlad o brofiad mewn gwaith Coroni, Pontio, Dannedd Gosod ac Impio.

 

 

Image result for jellagen logo

 Jellagen

Cwmni Technoleg Feddygol yw Jellagen Pty Ltd yn cynnig colagen II brodorol gradd uchel sy'n dod o slefrod môr.

Mae Jellagen yn cyflenwi colagen II brodorol ar gyfer ymchwil meithrin celloedd a defnydd mewn dyfeisiau meddygol.

 www.jellagen.com Ffôn: +44 (0) 333 358 3299

 

 

Image result for one iota logo

 

  One iota

Arbenigwyr technoleg adwerthu aml-sianel yw One iota mewn atebion ar-lein, mewn siopau a rhyngweithiol. Byddwn yn helpu adwerthwyr a brandiau i greu a gweithredu profiadau siopa eithriadol i'w cwsmeriaid.

 Image result for indycube logo

  Indycube

Cwmni cydweithio blaenllaw Cymru yw Indycube - ac rydym ni'n CIC hefyd! Gallwch archebu diwrnod yn unrhyw Indycube gyda GoCardlss trwy eu gwefan - yna dim ond anfon pwt i ddweud wrthym pryd ydych yn dod!

www.indycube.com 

 

 

VehoCheck 

VehoCheck provides an efficient, cost effective solution for company drivers to conduct their daily road worthiness inspections, record the outcomes and ensure compliance in line with the DVSA guidelines.

The VehoCheck dashboard for the transport manager offers in depth real-time reporting down to a granular level of vehicle inspections, common defects and the regularity of checks. Information can be recalled instantly to satisfy any roadside authority inspection or depot visit.

 

 

 

 

 

 

 

Eastgate Dental Pembrokeshire Design Limited


ID: 28 Revised: 22/11/2018