LLEOLIAD

Mae Canolfan Arloesedd y Bont wedi'i lleoli'n agos iawn i'r A477 ym Mharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro yng Ngorllewin Cymru. Mae Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro wedi'i leoli'n union i'r de o'r Dollbont sy'n rhychwantu dyfrffordd Aberdaugleddau ac sy'n cysylltu gogledd a de'r sir. Mae'r ganolfan o fewn cyrraedd rhwydd i borthladd Aberdaugleddau a Therfynfa Fferïau Iwerddon Doc Penfro.  Rydym yn agos hefyd at burfa olew fawr Valero, terfynfeydd LNG South Hook a Dragon a gorsaf Bŵer RWE/nPower.

Lawrlwythwch fap a chyfarwyddiadau pdf

Arolwg Ordnans

Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr Arolwg Ordnans:

Lledred a Hydred

Y Cyfesurynnau Lledred a Hydred yw:
5142' 5.925'' Gogledd  a 4o 55' 40.49'' Gorllewin

I gael gwybodaeth am safleoedd glanio hofrenyddion a'u defnydd gan beilotiaid ewch i wefan Cymdeithas Hofrenyddion Prydain (BHA): www.britishhelicopterassociation.org 

 


ID: 6 Revised: 3/12/2015