Prosiect - BUCANIER

Prosiect newydd i hybu diwydiant cynnyrch lleol

Cyflwynwyd prosiect newydd a gefnogir gan yr UE gyda'r nod o hybu proffil a busnes cynhyrchwyr bwyd a diod Cymreig a Gwyddelig - BUCANIER - yn y digwyddiad Cyflenwr i Brynwyr diweddar ym Maes y Sioe Llwynhelyg.

Cyflenwr i'r Prynwr yw'r sioe fasnach fwyaf ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch yn Ne Orllewin Cymru, sy'n arddangos amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau lleol.

Denodd y digwyddiad eleni fwy na 65 o fusnesau a mwy na 350 o ymwelwyr, gyda'r adborth yn nodi bod llawer o gysylltiadau a bargeinio busnes newydd yn cael eu gwneud, ynghyd â nifer o lansiadau cynnyrch llwyddiannus.

Bydd BUCANIER (Datblygu Clystyrau a Rhwydweithiau Arloesi Ymchwil a Menter) yn darparu dosbarthiadau meistr arloesi, mentora busnes a chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer y sectorau bwyd a diod, ynni adnewyddadwy a gwyddorau bywyd.

Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro a sefydliadau yng Nghymru ac Iwerddon. Ariennir trwy raglen gydweithredol yr Undeb Ewropeaidd-Iwerddon, sy'n helpu i gryfhau cysylltiadau economaidd a chydweithio rhwng y ddwy wlad.

Dywedodd Peter Lord, rheolwr prosiect, fod Cyflenwr i'r Prynwr yn gyfle perffaith i gyflwyno BUCANIER, a bod cynlluniau cyffrous ar y gweill ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf.

"Rydyn ni'n bwriadu gwahodd masnachwyr Iwerddon yma yn 2019 ac i ddod yn ôl y flwyddyn ganlynol trwy fynd a masnachwyr yng Nghymru i Iwerddon, i greu cysylltiadau rhwng y ddwy wlad, rhoi hwb i'w proffiliau, a chynyddu dewisiadau masnach," meddai.

Dywedodd Joanne Welch, Swyddog Bwyd Cyngor Sir Penfro, fod Cyflenwr i'r Prynwr yn rhoi cyfle i fasnachwyr gwrdd â'r rhai sy'n gweithio yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth wyneb yn wyneb.

"Mae'n wych gweld perthnasoedd yn cael eu hadeiladu a bod busnesau newydd yn cael eu datblygu - yn aml rhwng y masnachwyr eu hunain! Mae amseroedd cadarnhaol o'n blaenau wrth edrych ymlaen at sefydlu cysylltiadau rhyng-fasnach rhwng y Cymry a'r Gwyddelod. "

Trefnir 'Cyflenwr i Brynwr' gan Dîm Datblygu Bwyd Cyngor Sir Penfro a Thwristiaeth Sir Benfro.

 

https://www.bucanier.eu/home

/


ID: 49 Revised: 18/12/2018